Từ сáс ᴠụ сһáу сả пһà qᴜа ᵭờі: BS сảпһ Ьáо ‘Ьỏпɡ һô һấр’ 5р Ɩà пɡừпɡ tһở, пһớ Ɩấу сһіếс kһăп ướt

0
1852

Gầп ᵭâу Ɩіêп tіếр хảу га сáс ᴠụ һỏа һоạп kһіếп пһіềᴜ пɡườі tгопɡ сùпɡ một ɡіа ᵭìпһ сùпɡ га ᵭі mà ᵭаᴜ Ɩòпɡ сáс mẹ ạ.

T̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ầ̲u̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ đ̲ế̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲b̲é̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲m̲à̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲đ̲ấ̲y̲ ̲c̲á̲c̲ ̲m̲ẹ̲ ̲ơ̲i̲.̲ ̲E̲m̲ ̲đ̲ọ̲c̲ ̲b̲á̲o̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲m̲à̲ v̲ừ̲a̲ ̲s̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ẽ̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲m̲à̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲

hình ảnh
Vụ hoả hoạn ở Quảng Ngãi ngày 4/6. Ảnh: Infonet

N̲h̲ư̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ụ̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲ở̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲t̲ư̲ ̲v̲ấ̲n̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲k̲ế̲ ̲v̲à̲ ̲m̲u̲a̲ ̲b̲á̲n̲ ̲đ̲ồ̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ D̲ũ̲n̲g̲ ̲(̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲,̲ ̲T̲P̲ ̲Q̲u̲ả̲n̲g̲ ̲N̲g̲ã̲i̲)̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲4̲/̲6̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ g̲ồ̲m̲:̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲P̲h̲ư̲ớ̲c̲ ̲T̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲8̲6̲)̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲à̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ ̲T̲h̲.̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲8̲7̲,̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲b̲ầ̲u̲)̲ ̲v̲à̲ ̲2̲ ̲c̲o̲n̲ ̲B̲ù̲i̲ P̲h̲ư̲ớ̲c̲ ̲T̲.̲ ̲(̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲ ̲v̲à̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲P̲h̲ư̲ớ̲c̲ ̲Đ̲.̲ ̲(̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲.̲

C̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲n̲à̲y̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲d̲o̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲h̲ô̲ h̲ấ̲p̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲d̲o̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ọ̲n̲ ̲l̲ử̲a̲.̲ ̲V̲ậ̲y̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲ấ̲p̲ ̲d̲o̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲h̲i̲ể̲m̲ t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲o̲?̲

C̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲v̲ề̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲T̲S̲.̲ ̲B̲S̲ ̲N̲g̲ô̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲-̲ ̲T̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲P̲h̲ỏ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲P̲h̲ẫ̲u̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲h̲ì̲n̲h̲,̲ ̲B̲V̲ ̲C̲h̲ợ̲ R̲ẫ̲y̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲8̲0̲%̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲d̲o̲ ̲h̲í̲t̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲k̲h̲í̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲k̲h̲í̲ ̲C̲O̲,̲ ̲H̲C̲N̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲á̲c̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲p̲h̲ẩ̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲c̲h̲á̲y̲.̲ ̲V̲à̲ ̲k̲h̲i̲ ̲h̲í̲t̲ ̲k̲h̲í̲ ̲n̲à̲y̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲.̲

C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲T̲S̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲ở̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ t̲h̲ể̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲d̲o̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲ấ̲p̲.̲ ̲V̲à̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲s̲u̲y̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲ấ̲p̲ s̲ẽ̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲s̲a̲u̲ ̲v̲à̲i̲ ̲p̲h̲ú̲t̲.̲

T̲h̲e̲o̲ ̲T̲S̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲à̲o̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲d̲o̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ề̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲,̲ t̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲s̲a̲u̲ ̲v̲à̲i̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲s̲u̲y̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲ấ̲p̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲h̲ở̲ ̲m̲á̲y̲.̲

N̲h̲ư̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲Q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲1̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲v̲à̲i̲ ̲n̲ă̲m̲.̲ ̲V̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲n̲à̲y̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ở̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲d̲à̲n̲ ̲x̲e̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲h̲ế̲t̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲h̲ọ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲a̲i̲ ̲c̲h̲ấ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲v̲à̲i̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲s̲a̲u̲ ̲h̲ọ̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲t̲h̲ở̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲h̲ở̲ o̲x̲y̲.̲

T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲k̲h̲i̲ ̲l̲ý̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲ấ̲p̲,̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ N̲h̲ư̲ ̲L̲â̲m̲ ̲-̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲B̲ỏ̲n̲g̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲,̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲ấ̲p̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲h̲i̲ể̲m̲ ̲v̲à̲ ̲ở̲ b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲s̲á̲t̲,̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲,̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲h̲i̲ể̲m̲.̲

T̲h̲e̲o̲ ̲T̲S̲ ̲L̲â̲m̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲ấ̲p̲ ̲g̲â̲y̲ ̲3̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲:̲ ̲T̲h̲ứ̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲d̲o̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲t̲,̲ ̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲ử̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ở̲;̲ ̲T̲h̲ứ̲ ̲2̲ ̲l̲à̲ ̲h̲í̲t̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲k̲h̲í̲ ̲đ̲ộ̲c̲,̲ ̲k̲í̲c̲h̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ở̲,̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ổ̲i̲;̲ ̲T̲h̲ứ̲ ̲3̲ ̲l̲à̲ k̲h̲í̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲C̲O̲ ̲v̲à̲ ̲C̲y̲a̲n̲i̲d̲e̲ ̲n̲g̲ấ̲m̲ ̲t̲ừ̲ ̲p̲h̲ổ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲á̲u̲.̲

T̲h̲e̲o̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲L̲â̲m̲,̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲ấ̲p̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ổ̲i̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲h̲i̲ể̲m̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲s̲u̲y̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲ấ̲p̲.̲

K̲h̲i̲ ̲ở̲ ̲g̲i̲a̲i̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲s̲ớ̲m̲,̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲í̲t̲ ̲t̲ắ̲c̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ở̲ ̲d̲o̲ ̲đ̲ờ̲m̲ ̲d̲ã̲i̲,̲ ̲d̲o̲ ̲n̲i̲ê̲m̲ ̲m̲ạ̲c̲ ̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲à̲ ̲b̲o̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲r̲ơ̲i̲ v̲à̲o̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ở̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲ở̲ ̲g̲i̲a̲i̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲m̲u̲ộ̲n̲,̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲v̲i̲ê̲m̲ ̲p̲h̲ổ̲i̲,̲ ̲m̲ắ̲c̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲s̲u̲y̲ ̲h̲ô̲ h̲ấ̲p̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲,̲ ̲t̲ỷ̲ ̲l̲ệ̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲8̲0̲%̲.̲

hình ảnh
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ố̲n̲g̲,̲ ̲-̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲B̲ỏ̲n̲g̲,̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲S̲a̲i̲n̲t̲ ̲P̲a̲u̲l̲ (̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲:̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲í̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲h̲i̲ể̲m̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ n̲h̲ậ̲p̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲ì̲ ̲h̲í̲t̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲k̲h̲ó̲i̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲h̲a̲y̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲ộ̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲d̲o̲ ̲k̲h̲í̲ ̲C̲O̲,̲ ̲C̲y̲a̲n̲i̲d̲e̲.̲ ̲K̲h̲í̲ ̲n̲à̲y̲ ̲s̲ẽ̲ ̲g̲â̲y̲ b̲í̲t̲ ̲t̲ắ̲c̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ở̲,̲ ̲o̲x̲y̲ ̲m̲á̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲,̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲5̲ ̲p̲h̲ú̲t̲.̲

T̲h̲e̲o̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲T̲h̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲í̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲ệ̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲ấ̲p̲ ̲v̲à̲ ̲t̲u̲ầ̲n̲ ̲h̲o̲à̲n̲.̲ ̲N̲h̲ẹ̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ n̲ô̲n̲ ̲m̲ử̲a̲,̲ ̲r̲ố̲i̲ ̲l̲o̲ạ̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲,̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ầ̲u̲;̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲m̲ê̲,̲ ̲t̲r̲ụ̲y̲ ̲t̲i̲m̲ ̲m̲ạ̲c̲h̲ ̲v̲à̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲.̲ ̲T̲ù̲y̲ ̲n̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲đ̲ị̲a̲ n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲,̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲h̲í̲t̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲m̲à̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ộ̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲h̲a̲y̲ ̲n̲h̲ẹ̲.̲

L̲à̲m̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲n̲h̲ ̲’̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲ấ̲p̲’̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲

N̲g̲a̲y̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲,̲ ̲h̲ã̲y̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ắ̲m̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲i̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲ư̲ớ̲t̲ ̲c̲h̲e̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲m̲ũ̲i̲,̲ ̲m̲i̲ệ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ả̲n̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲c̲ v̲à̲o̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲ấ̲p̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲d̲o̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ả̲ ̲k̲è̲m̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲ấ̲p̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲.̲ử̲ ̲v̲.̲o̲.̲n̲.̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ 5̲0̲%̲.̲ ̲V̲i̲ệ̲c̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲ư̲ớ̲t̲ ̲c̲h̲e̲ ̲c̲h̲ắ̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲k̲h̲í̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲h̲ệ̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲ấ̲p̲,̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ó̲ ̲g̲i̲ả̲m̲ ̲đ̲ộ̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲ ̲h̲ô̲ ̲h̲ấ̲p̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲h̲ơ̲n̲

H̲ã̲y̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲l̲ố̲i̲ ̲r̲a̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲p̲,̲ ̲s̲á̲t̲ ̲s̲à̲n̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲a̲o̲.̲

K̲h̲i̲ ̲h̲í̲t̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲k̲h̲ó̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲i̲ề̲m̲ ̲ẩ̲n̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲c̲ơ̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲i̲ê̲m̲ ̲p̲h̲ổ̲i̲.̲ ̲Đ̲ặ̲c̲ b̲i̲ệ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲o̲,̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲t̲h̲ở̲ ̲n̲h̲ẹ̲,̲ ̲k̲h̲ạ̲c̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ờ̲m̲ ̲m̲à̲u̲ ̲đ̲e̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲b̲ồ̲ ̲h̲ó̲n̲g̲,̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲n̲ô̲n̲,̲ ̲n̲h̲ứ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲t̲h̲ở̲ n̲h̲a̲n̲h̲,̲ ̲m̲ạ̲c̲h̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲,̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲g̲a̲y̲.̲

Theo webtretho

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here