Lần đầu thâm nhập vào “lớp học cô Trang” – Nội quy chặt chẽ, muốn gì có nấy

0
84

ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜóᴍ ᴋíɴ ᴠớɪ ᴛêɴ ɢọɪ “ʟớᴘ ʜọᴄ ᴄô ᴛʀᴀɴɢ”, ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ “ʜọᴄ sɪɴʜ” đᴀɴɢ ᴛự ʜạ ᴛʜấᴘ ɢɪá ᴛʀị để đượᴄ “ᴛʜưởɴɢ ᴛʜứᴄ” ɴʜữɴɢ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ᴄô ɢɪáᴏ “ʜòᴀ ᴍìɴʜ ᴄùɴɢ ᴛʜɪêɴ ɴʜɪêɴ”.

ᴅù đã ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄôɴɢ ʙố ʟᴜậᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍạɴɢ để xử ʟý, ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴄáᴄ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ, ᴘʜảɴ ᴄảᴍ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʜằɴɢ ɴɢàʏ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ xấᴜ ᴠẫɴ ᴛʜảɴ ɴʜɪêɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí, ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɴúᴘ ʙóɴɢ, ǫᴜᴀ ᴍặᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ.

ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴍxʜ xôɴ xᴀᴏ ᴠớɪ ᴛừ ᴋʜóᴀ “ʟớᴘ ʜọᴄ ᴄô ɢɪáᴏ ᴛʀᴀɴɢ; ᴄô ɢɪáᴏ ᴛʀᴀɴɢ, ᴄô ᴛʀᴀɴɢ sɪêᴜ ᴠòɴɢ 3…”. ᴛʜᴇᴏ đó, ᴍộᴛ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ đã ᴛự ɴʜậɴ ᴍìɴʜ ʟà ᴄô ɢɪáᴏ ʀồɪ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄáᴄ đᴏạɴ ᴠɪᴅᴇᴏ “ᴍồɪ ᴄʜàɪ”, ᴜốɴ éᴏ, ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴋʜᴏᴇ ᴛʜâɴ… ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ “ᴄʜăɴ ɢốɪ” ᴛʜᴜ ʜúᴛ ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ɴɢườɪ xᴇᴍ. ᴋʜôɴɢ ᴅừɴɢ ʟạɪ ở đâʏ, “ᴄô ɢɪáᴏ ᴛʀᴀɴɢ” ᴄòɴ ᴍở ᴛʜêᴍ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴠɪᴘ ᴠớɪ đɪềᴜ ᴋʜᴏảɴ, ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴄʜᴜʏểɴ 300.000 đồɴɢ, ᴄáᴄ ʜọᴄ ᴠɪêɴ sẽ đượᴄ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʟớᴘ ʜọᴄ ᴋíɴ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ʙàɪ ʜọᴄ “ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ” ᴛầᴍ ʜɪểᴜ ʙɪếᴛ ᴠề ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ɢɪớɪ ᴛíɴʜ ʜấᴘ ʜẫɴ.

ᴛʜử ɢõ ɴʜữɴɢ ᴛừ ᴋʜóᴀ ᴛươɴɢ ᴛự, ɴɢườɪ ᴅùɴɢ ᴅễ ᴅàɴɢ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ᴋíɴ ᴠớɪ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴɢʜìɴ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ. ʀấᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ, độɪ ɴɢũ ᴀᴅᴍɪɴ sẽ ǫᴜảɴ ʟý ᴅᴜʏệᴛ ᴠà ᴋʜôɴɢ ǫᴜêɴ ᴋèᴍ ʟờɪ độɴɢ ᴠɪêɴ “ɴʜớ ᴄʜɪᴀ sẻ để ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙɪếᴛ đếɴ”. Để ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀá ʜìɴʜ, ǫᴜảɴ ᴛʀị ᴠɪêɴ ᴄòɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜêᴍ ɴʜɪềᴜ đɪềᴜ ᴋʜᴏảɴ, ɴộɪ ǫᴜʏ ᴠô ᴄùɴɢ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ.

ctn

ctn-2

ctn-3

ctn-4

ctn-5

ᴛạɪ ʟớᴘ ʜọᴄ ɴɢườɪ ʟớɴ ɴàʏ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴅễ ᴅàɴɢ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ sự sᴜʏ ʙạɪ đạᴏ đứᴄ đếɴ ʀẻ ᴍạᴛ. ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ᴛɪềɴ sẽ ɢọɪ đâʏ ʟà “ɢɪảɪ ᴛʀí” ᴅướɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴏɴʟɪɴᴇ. ᴄòɴ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴍấᴛ ᴛɪềɴ ᴛʜì ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴄầᴜ xɪɴ, ᴠăɴɢ ᴛụᴄ ᴄʜửɪ ᴛʜề… để ᴍộᴛ ʟầɴ ɴɢắᴍ ɴʜìɴ “ᴄô ɢɪáᴏ ᴛʀᴀɴɢ” ɴʜư ᴛʜờɪ ᴀᴅᴀᴍ ᴇᴠᴀ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄáᴄ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ɴàʏ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ, ɴʜɪềᴜ ʙậᴄ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ʙàʏ ᴛỏ ʟᴏ ʟắɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ᴇᴍ ᴍìɴʜ ʜằɴɢ ɴɢàʏ đᴀɴɢ sử ᴅụɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ. ɴếᴜ ᴄʜẳɴɢ ᴍᴀʏ, ɴʜữɴɢ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴘʜảɴ ᴄảᴍ ɴàʏ đếɴ ᴄáᴄ ʙé ᴛʜì ʜậᴜ ǫᴜả sẽ ᴠượᴛ ᴋʜỏɪ ᴛầᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ.

ɴʜư ɴấᴍ ᴍọᴄ sᴀᴜ ᴍưᴀ, ɴʜóᴍ ɴàʏ đượᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴛʜì ʜôᴍ sᴀᴜ ʟạɪ ᴄó ᴛʜêᴍ ɴʜóᴍ ᴍớɪ. ᴄứ ɴʜư ᴠậʏ, ɴɢườɪ sử ᴅụɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ đᴀɴɢ ᴠô ᴛìɴʜ ᴛɪếᴘ ᴛᴀʏ ᴄʜᴏ ᴋẻ xấᴜ, ʙɪếɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴛʜàɴʜ ᴍộᴛ “ᴡᴇʙ đᴇɴ” ᴛʀá ʜìɴʜ.

ctn-6

ctn-7

ctn-8

ctn-9

ctn-10

ctn-11

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here